ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ

«ΜΕΓΑΝ ΕΥΡΑΤΟ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΑΡΓΟΝ The Archdiocesan Byzantine Choir

Advertisements

«ΤΟΝ ΛΟΓΧΑΙΣ ΚΛΗΡΩΣΑΜΕΝΟΝ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΟΡΟΣ «ΟΙ ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ’

«ΕΧΕΙ ΜΕΝ Η ΘΕΙΟΤΑΤΗ ΣΟΥ ΨΥΧΗ» ΗΧΟΣ ΠΛ Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΗΜΑΣ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΙΝΟΙ» ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΤΟΝ ΛΟΓΧΑΙΣ ΚΛΗΡΩΣΑΜΕΝΟΝ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ