ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (2015)

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 + ΚΥΡΙΑΚΗ (τοῦ Ζακχαίου). † Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζηνοῦ) (†390). ῏Η­χος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄.   Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (2015)

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 + ΚΥΡΙΑΚΗ (τοῦ Ζακχαίου). † Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζηνοῦ) (†390). ῏Η­χος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (24/01/15)

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ» ΗΧΟΣ Α΄

Εορτάζοντες την 25ην του μηνός Ιανουαρίου

  Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο θεολόγος Ο ΟΣΙΟΣ ΠΟΥΠΛΙΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΗΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΣ Η ΑΓΙΑ ΜΕΔΟΥΛΗ με τη συνοδεία της Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΣΤΙΝΟΣ επίσκοπος Βυζαντίου Ο ΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο Σκευοφύλακας Ο ΑΓΙΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ο Νεομάρτυρας Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ ηγούμενος Μονής Πουπλίου [Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ]   Αναλυτικά

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2014

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 +Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2014

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 † Γρηγορίου ἀρχιεπισκό­που Κωνσταντι­νου­πό­λε­­ως τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζηνοῦ) (†390). Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (24/01/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου.