ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (2015)

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Σάββατον μετὰ τὰ Φῶτα.  Γρηγορίου Νύσσης (†395), Δομετιανοῦ Μελιτινῆς (†602)· Μαρκιανοῦ πρεσβυτέρου οἰκονόμου Μεγ. ᾿Εκκλησίας.   Advertisements

Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Ιανουαρίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ έπ. Νύσσης μετά της συζύγου του ΘΕΟΣΕΒΕΙΑΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΑΝΟΣ επίσκοπος Μελιτηνής Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΜΩΝΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Αναλυτικά Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ επ. Νύσσης μετά της συζύγου του ΘΕΟΣΕΒΕΙΑΣ Γεννήθηκε στη Νεοκαισάρεια του Πόντου το 332 και ήταν αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Παίρνει την ίδια μόρφωση με τον μεγάλο του αδελφό, ξεχωρίζει […]