Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΧΙΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΧΙΟΠΟΛΙΤΗΣ
(1785 -1807)

Ἕνας νεαρὸς ἀθλητὴς τῆς πίστεως ἀπὸ τὴν Χίο ἁγιάζει μὲ τὸ αἷμα του τὴν ἔνδοξη μικρασιατικὴ γῆ.

Γράφει ὁ Ἀριστείδης Γ. Θεοδωρόπουλος
Ἐκπαιδευτικὸς

.         Ἀνάμεσα στοὺς πολυαρίθμους ἁγίους, ποὺ ἀνέδειξε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ στὸ μυροβόλο καὶ εὐλογημένο νησὶ τῆς Χίου συναριθμεῖται καὶ ὁ ἅγιος ἔνδοξος νεομάρτυς Γεώργιος  ὁ  Χιοπολίτης,  ποὺ  μαρτύρησε  στὶς  26 Νοεμβρίου  1807  στὶς  Κυδωνιὲς  (Ἀϊβαλὶ)  τῆς ἁγιοτόκου  καὶ  μαρτυρικῆς  μικρασιατικῆς  γῆς.  Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἱερᾶς μνήμης του θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ σκιαγραφήσουμε τὴν ἀγωνιστικὴ μορφὴ τοῦ νεαροῦ ἀθλητῆ τῆς  πίστεώς  μας,  ποὺ μαρτύρησε  γιὰ  τὸν Χριστὸ  στὰ  δύσκολα  καὶ  σκοτεινὰ  χρόνια  τῆς Τουρκοκρατίας καὶ προσφέρει στὸν σημερινὸ ἄνθρωπο τῆς πνευματικὰ ἀποβιταμινωμένης καὶ θρησκευτικὰ ἀδιαφορης  ἐποχῆς  μας  ἕνα  φωτεινὸ  παράδειγμα φλογερῆς πίστεως καὶ ἀκμαίου φρονήματος.
.         Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Χιοπολίτης γεννήθηκε τὸ 1785 στὸ χωριὸ Πιτυὸς τῆς βόρειας Χίου. Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν Παρασκευᾶς καὶ Ἀγγερῶ, ἀλλὰ σὲ ἡλικία μολις ἐννέα μηνῶν πεθαίνει ἡ μητέρα του.

Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΧΙΟΠΟΛΙΤΗΣ

Advertisements