ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΧΙΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΧΙΟΠΟΛΙΤΗΣ (1785 -1807) Ἕνας νεαρὸς ἀθλητὴς τῆς πίστεως ἀπὸ τὴν Χίο ἁγιάζει μὲ τὸ αἷμα του τὴν ἔνδοξη μικρασιατικὴ γῆ. Γράφει ὁ Ἀριστείδης Γ. Θεοδωρόπουλος Ἐκπαιδευτικὸς .         Ἀνάμεσα στοὺς πολυαρίθμους ἁγίους, ποὺ ἀνέδειξε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ στὸ μυροβόλο καὶ εὐλογημένο νησὶ τῆς Χίου συναριθμεῖται καὶ ὁ ἅγιος ἔνδοξος νεομάρτυς Γεώργιος  ὁ  […]