ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΣΛΙΔΗ» ΗΧΟΣ Α΄ΓΡ. ΚΑΙ Π. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Θείας χάριτος ῥειθρον, θεοφόρον Γεώργιον, * καὶ κρουνὸν θαυμάτων παντοίων εὐφημήσωμεν κράζοντες· * δομῆτορ Ἀναλήψεως Μονῆς * καὶ Δράμας ἀντιλήπτορ καὶ φρουρέ, * μὴ ἐλλίπῃς ἱκετεύων * τὸν μεγαλύναντά σε, πάτερ Ὅσιε. * Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, * δόξα τῷ σὲ ἁγιάσαντι, * δόξα τῷ νεαυγῶν σε ἀσκητῶν πυξίον […]

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΣΛΙΔΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΙΨΑ ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΣ 2012

Εορτάζοντες την  4ην του μηνός Νοεμβρίου

  Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ο Μεγάλος, «ο εν Ολύμπω» ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ επίσκοπος Μύρων και ΕΡΜΑΙΟΣ ο πρεσβύτερος Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ο Μίμος (ηθοποιός) ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΘΡΗΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΕΡΕΜΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Βατατζής, ο ελεήμονας βασιλιάς Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ, ο Δούλος Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΒΙΜΕΛΕΧ Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης ο Ομολογητής   Αναλυτικά Ο ΟΣΙΟΣ […]

Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Νοεμβρίου

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ο Μεγάλος, «ο εν Ολύμπω» ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ επίσκοπος Μύρων και ΕΡΜΑΙΟΣ ο πρεσβύτερος Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ο Μίμος (ηθοποιός) ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΘΡΗΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΕΡΕΜΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Βατατζής, ο ελεήμονας βασιλιάς Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ, ο Δούλος Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΒΙΜΕΛΕΧ Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης ο Ομολογητής Αναλυτικά

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΣΛΙΔΗ (4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΣΛΙΔΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΣΛΙΔΗ (4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

Ακολουθία Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη