Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τὸν πανεύφημον Μάρτυν Χριστοῦ Γεώργιον, Ἰωαννίνων τὸ κλέος καὶ πολιοῦχον λαμπρόν, ἐν ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἀνευφημήσωμεν· ὅτι ἐνήθλησε στερρῶς, καὶ κατήνεγκεν ἐχθρόν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει· καὶ νῦν ἀπαύστως πρεσβεύει, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Advertisements

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ Ο ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Ιανουαρίου

https://i2.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/01/17.jpg

 


 

 

 

  • Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ο νέος και θαυματουργός ο εν τη Σκήτη της Βέροιας άσκήσας

  • Ο ΜΕΓΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ο βασιλεύς

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΝΙΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΒΩΝ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΑΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο νέος εξ Ιωαννίνων

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ρώσος)

 

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Ιανουαρίου