Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ» ΗΧΟΣ Δ΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού, υμνήσωμεν άσμασι, χαριστηρίοις πιστοί, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα τον γενναίον, και Βικέντιον θείον, πλάνην την των ειδώλων, καταργήσαντας πίστει. Αυτών ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών

Advertisements

Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Νοεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/11/11b.jpg


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ «ο εν τω Κοτυαείω», ο μεγαλομάρτυρας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ, ο Μεγαλομάρτυρας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ο Διάκονος Ιερομάρτυρας

  • Η ΑΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΡΑΚΩΝΑΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ο Ομολογητής ηγούμενος Μονής Στουδίου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ «ο δια Χριστόν Σαλός» και θαυματουργός

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΙΒΟΣ επίσκοπος Γεωργίας, Ιερομάρτυρας (6ος αι.)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Νοεμβρίου