Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ

Το τετράδιο με τις προφητείες του Αγίου Αρσενίου.

 • 73.Και την Κωνσταντινούπολη θα την πάρουμε … Θα μας την δώσουν δηλαδή. Όχι από καλοσύνη ή από δικαιοσύνη . ΟΧΙ . Αλλά θα οικονομήσει ο Θεός νάρθουν έτσι τα συμφέροντα των μεγάλων, ώστε να τους βολεύει ναχουμε εμείς την Πόλη . 

Και την Καππαδοκία θα την πάρουμε

Τον κοίταξα με απορία.

Συνέχεια ανάγνωσης Το τετράδιο με τις προφητείες του Αγίου Αρσενίου.

Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Νοεμβρίου 

10

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΛΥΜΠΑΣ, ΡΟΔΙΩΝ (ή ΗΡΩΔΙΩΝ), ΕΡΑΣΤΟΣ, ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ, ΤΕΡΤΙΟΣ και ΚΟΥΑΡΤΟΣ, οι Απόστολοι από τους 70

 • arseniosΟ ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ο Καππαδόκης
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΣ  «Ό εν Συμβόλοις»

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΟΝΝΟΣ, κατηχητής της Αγίας Πελαγίας

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ο Επίσκοπος Ταρακίνης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΛΟΣ ή ΜΙΛΗΣ, ο Θαυματουργός Επίσκοπος Ιερομάρτυρας, και οι τρεις μαθητές του ΕΒΟΡΗΣ, ΠΑΠΑΣ και ΣΕΝΟΕΙ (ή Σεβόρης) ο Διάκονος & Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΛΙΟΣ, ο ιερομάρτυρας

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΙΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΡΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΩΡΙΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ επίσκοπος Αντιοχείας, Ιερομάρτυρας (3ος αι.)·

 • Ο ΑΓΙΟΣ JUSTUS (Άγγλος)

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Νοεμβρίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΛΟΥΚΑ

10 NOEMBRIOY  2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄ (Η΄ ΛΟΥΚΑ).

᾿Ολυμπ, Τερτου κ.λπ.κ τν 70 (α΄ α.)· ᾿Ορστου μρτ. το Τυανως (†304). ρσενίου σίου το Καππαδόκου (†1924).

Ηχος γ΄, ωθινν θ΄.
Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΛΟΥΚΑ

Ἕνας ἅγιος στὸ Κρυφὸ Σχολειὸ


Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι Α΄, «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο».
– Πάντως, Γέροντα, καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ θέλουν νὰ κάνουν δουλειὰ δυσκολεύονται, γιατί εἶναι δεσμευμένοι.
– […] Βλέπεις καὶ οἱ δάσκαλοι στὴν Μικρὰ Ἀσία, μέσα σ’ ἐκεῖνα τὰ δύσκολα χρόνια, πόσα πρόσφεραν! Γιατί δούλευαν μὲ τὴν καρδιά τους. Πονοῦσαν, εἶχαν εὐλάβεια, θυσιάζονταν. Νά, καὶ ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης πόσο σοφὰ φερόταν στὰ Φάρασα! Εἶχε ἑτοιμάσει αἴθουσα γιὰ σχολεῖο καὶ ἀντὶ γιὰ θρανία εἶχε βάλει δέρματα ἀπὸ κατσίκες ἢ ἀπὸ πρόβατα μὲ τὸ τρίχωμά τους. Πάνω σ’ αὐτὰ γονατισμένα τὰ παιδιὰ παρακολουθοῦσαν τὰ μαθήματα. Μὲ αὐτὸν τὸν σοφὸ τρόπο δὲν ἐρέθιζε τοὺς Τούρκους, ἀκόμη καὶ ὅταν τύχαινε νὰ τὰ δοῦν, γιατί νόμιζαν ὅτι προσεύχονταν. Ὅταν πάλι ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ἤθελε νὰ βγάλει ἐκδρομὴ τὰ παιδιά, τὰ πήγαινε σὲ ἕνα δικό του χωράφι ποὺ ἦταν σὰν κῆπος, δῆθεν γιὰ νὰ κάνουν δουλειά, καὶ τὰ ἔλεγε: «Ἂν τυχὸν δεῖτε Τοῦρκο, νὰ κάνετε κανένα κουτσοδούλι. Κόψτε κανένα κλαρί, γιὰ νὰ νομίζει ὅτι καθαρίζετε τὸν κῆπο». Καὶ ἔτσι ἔκαναν τὰ καημένα. Γιατί, ἂν καταλάβαιναν οἱ Τοῦρκοι ὅτι τὰ πῆγε ἐκδρομή, θὰ εἶχε ἱστορίες. Κρυφὸ σχολειὸ βλέπεις! Ὅταν ἔφευγε ὁ Τοῦρκος, ἔπαιζαν πάλι τὰ παιδιά. Καὶ τὸ καλοκαίρι, στὶς διακοπές, τὰ συγκέντρωνε πάλι τὰ παιδιὰ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, γιὰ νὰ τὰ βοηθάει, γιὰ νὰ μὴν ξεκόβονται καὶ ξεχνοῦν ὅσα τοὺς δίδασκε.

Συνέχεια ανάγνωσης Ἕνας ἅγιος στὸ Κρυφὸ Σχολειὸ

Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Νοεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/11/10.jpg


 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΛΥΜΠΑΣ, ΡΟΔΙΩΝ (ή ΗΡΩΔΙΩΝ), ΕΡΑΣΤΟΣ, ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ, ΤΕΡΤΙΟΣ και ΚΟΥΑΡΤΟΣ, οι Απόστολοι από τους 70
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΣ  «Ό εν Συμβόλοις»
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΟΝΝΟΣ, κατηχητής της Αγίας Πελαγίας
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ο Επίσκοπος Ταρακίνης
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΛΟΣ ή ΜΙΛΗΣ, ο Θαυματουργός Επίσκοπος Ιερομάρτυρας, και οι τρεις μαθητές του ΕΒΟΡΗΣ, ΠΑΠΑΣ και ΣΕΝΟΕΙ (ή Σεβόρης) ο Διάκονος & Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΛΙΟΣ, ο ιερομάρτυρας
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΙΟΣ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΡΟΣ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΩΡΙΩΝ
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ο Καππαδόκης
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ επίσκοπος Αντιοχείας, Ιερομάρτυρας (3ος αι.)·
 • Ο ΑΓΙΟΣ JUSTUS (Άγγλος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Νοεμβρίου