ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ) (2016)

8  ΜΑΊΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Τὰ ἐγκαίνια τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, ἡ ψηλάφησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ,  τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ, ᾿Αρσενίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†449). Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ) (2016)

8  ΜΑΊΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Τὰ ἐγκαίνια τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, ἡ ψηλάφησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ, τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ, ᾿Αρσενίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†449). Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ  ΕΣΠΕΡΑΣ (7/05/16)

Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Οκτωβρίου

  Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ο Απόστολος. Η ΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΪΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ο νέος οσιομάρτυρας από την Κίο της Βιθυνίας. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΛΑΡΙΩΝ ο Νέος, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ «εις τον Λυθροδώνταν», ΚΑΛΑΝΤΙΟΣ εν Ταμασία, ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ο της Γλυφάς, ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ο της Αξύλου, οι εξ’ Αλαμανών, εν Κύπρω.   Αναλυτικά