ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ

Εορτάζοντες την  7ην του μηνός Δεκεμβρίου

  Ο ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ επίσκοπος Μεδιολάνων Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΟΙ  ΑΓΙΟΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ, ΑΚΕΨΙΜΑΣ & ΛΕΩΝ Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΜΟΥΝ «ο της Νιτρίας» ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΑΪΟΣ & ΓΑΪΑΝΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ 300 ΜΑΡΤΥΡΕΣ που μαρτύρησαν στην Αφρική ΑΓΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ που κάηκαν μέσα σε Ναό ΟΙ  ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΙΕΡΕΙΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ 60 […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΛΟΥΚΑ (2014)

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ιʹ ΛΟΥΚΑ.  Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν δ΄.  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ ΛΟΥΚΑ (2014)

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ιʹ ΛΟΥΚΑ.  Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν δ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (6/12/14)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ (7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ

Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου Ἐπισκόπου Μεδιολάνων

Συναξάριον. Τῇ Ζ´ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς (Δεκεμβρίου) μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου, Ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Στίχοι. Τὸ φθαρτὸν Ἀμβρόσιος ἐκδὺς σαρκίον, Θείας μετέσχεν ἀμβροσίας ἀξίως. Ἑβδόμῃ Ἀμβρόσιος ποτὶ ἄμβροτον ἤλυθεν οὖδας. Οὗτος γέγονεν ἐκ τῆς μεγαλοδόξου πόλεως Ῥώμης, εἷς ὢν τῆς Συγκλήτου, καὶ ἀεὶ τὴν ἀλήθειαν τηρῶν ἔν τε λόγοις καὶ ἔργοις· προσφυῶς γὰρ ζυγός […]

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Δεκεμβρίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ επίσκοπος Μεδιολάνων Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΟΙ  ΑΓΙΟΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ, ΑΚΕΨΙΜΑΣ & ΛΕΩΝ Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΜΟΥΝ «ο της Νιτρίας» ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΑΪΟΣ & ΓΑΪΑΝΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ 300 ΜΑΡΤΥΡΕΣ που μαρτύρησαν στην Αφρική ΑΓΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ που κάηκαν μέσα σε Ναό ΟΙ  ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΙΕΡΕΙΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ 60 ΙΕΡΕΙΣ […]

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ

  Παράκληση Αγίου Αμβροσίου