ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Σάββατον τῆς Δ’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Advertisements