ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (2016)

3 ΜΑΪΟΥ 2016 † Τρίτη τῆς διακαινησίμου. Σήμερον συμψάλλεται ἐκ μεταθέσεως  ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί τοῦ  Εὐαγγελιστοῦ  Μάρκου     ῏Ηχος γ΄. Advertisements