Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΙ ΜΗΝΑΣ ΒΙΚΤΩΡ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ

Δοξαστικό Αγίου Μηνά Σπυρίδων Μαϊδάνογλου

Advertisements

ΠΛΗΡΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ (11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%b8%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b1

«Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού»ΗΧΟΣ Δ΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΑ, ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού, υμνήσωμεν άσμασι, χαριστηρίοις πιστοί, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα τον γενναίον, και Βικέντιον θείον, πλάνην την των ειδώλων, καταργήσαντας πίστει. Αυτών ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΗΧΟΣ Δ΄

Ἀπολυτίκιον
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού, υμνήσωμεν άσμασι, χαριστηρίοις πιστοί, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα τον γενναίον, και Βικέντιον θείον, πλάνην την των ειδώλων, καταργήσαντας πίστει. Αυτών ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.