Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΙ ΜΗΝΑΣ ΒΙΚΤΩΡ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΛΟΥΚΑ(11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2018)

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2018

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΛΟΥΚΑ

+Μνμη τν γων Μαρτρων Μην, Βκτωρος κα Βικεντου, κα τς γας Μρτυρος Στεφανδος Μνμη το σου Πατρς μν κα μολογητο Θεοδρου το Στουδτου

Ηχος βαρύς, ωθινν Β..

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΛΟΥΚΑ(11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2018)

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΛΟΥΚΑ (11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2018)

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2018

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΛΟΥΚΑ

Μνμη τν γων Μαρτρων Μην, Βκτωρος κα Βικεντου, κα τς γας Μρτυρος Στεφανδος

Μνμη το σου Πατρς μν κα μολογητο Θεοδρου το Στουδτου

῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Β῞.
Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ 10/11/18)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΛΟΥΚΑ (11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2018)

«Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού»ΗΧΟΣ Δ΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΑ, ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού, υμνήσωμεν άσμασι, χαριστηρίοις πιστοί, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα τον γενναίον, και Βικέντιον θείον, πλάνην την των ειδώλων, καταργήσαντας πίστει. Αυτών ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΗΧΟΣ Δ΄

Ἀπολυτίκιον
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού, υμνήσωμεν άσμασι, χαριστηρίοις πιστοί, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα τον γενναίον, και Βικέντιον θείον, πλάνην την των ειδώλων, καταργήσαντας πίστει. Αυτών ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.