ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

«Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου» – Αγιοπολίτης

Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄. «Τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (451)». ᾿Ακύλα ἀποστόλου (Πρξ. ιη΄ 2). ᾿Ιούστου μάρτυρος, ᾿Ιωσὴφ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Νικοδήμου ὁσίου τοῦ ῾Αγιορείτου (†1809). Ἦχος β΄, ἑωθινὸν γ΄.  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄. «Τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (451)». ᾿Ακύλα ἀποστόλου (Πρξ. ιη΄ 2). ᾿Ιούστου μάρτυρος, ᾿Ιωσὴφ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Νικοδήμου ὁσίου τοῦ ῾Αγιορείτου (†1809). Ἦχος β΄, ἑωθινὸν γ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/7/13)