Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

«Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου» – Αγιοπολίτης

Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄.

«Τν γίων κα θεοφόρων πατέρων

τς ν Χαλκηδόνι Δ΄ Οκουμενικς συνόδου (451)». ᾿Ακλα

ποστλου (Πρξ. ιη΄ 2). ᾿Ιοστου μρτυρος, ᾿Ιωσφ

ρχιεπισκόπου Θεσσαλονκης, Νικοδμου σου το Αγιορετου (†1809).

χος β΄, ωθινν γ΄.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄.

«Τν γίων κα θεοφόρων πατέρων

τς ν Χαλκηδόνι Δ΄ Οκουμενικς συνόδου (451)». ᾿Ακλα

ποστλου (Πρξ. ιη΄ 2). ᾿Ιοστου μρτυρος, ᾿Ιωσφ

ρχιεπισκόπου Θεσσαλονκης, Νικοδμου σου το Αγιορετου (†1809).

χος β΄, ωθινν γ΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/7/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ