ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

«Η ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΠΑΝ. ΤΖΑΝΑΚΟΣ

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ(2017)

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 +Τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων. Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/06/17)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2014

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 + Τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  † ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.  «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝ­ΤΩΝ». † Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. ῏Ηχος πλ. δ΄· ἑωθι­νὸν α΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  † ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.  «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝ­ΤΩΝ». † Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. ῏Ηχος πλ. δ΄· ἑωθι­νὸν α΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/6/13)  

Για τη νηστεία των Αγίων Αποστόλων

Απόσπασμα της μελέτης της Μαρίας Σωτηροπούλου, Δρ. θεολογίας με τίτλο «Οι προ των εορτών νηστείες της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας» «Ἡ νηστεία δὲ γε τῶν ἀποστόλων διὰ τὴν τούτων τιμήν. Καὶ δικαίως• ὅτι πλείστων ἀγαθῶν δι’ αὐτῶν ἠξιώμεθα• καὶ ὅτι νηστείας οὗτοι καὶ ὑπακοῆς ἄχρι θανάτου καὶ ἐγκρατείας ἐργάται ὤφθησαν ἡμῖν καὶ διδάσκαλοι. Kαὶ Λατῖνοι τοῦτο καὶ […]