ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΡΩΜΗ ΤΕΛΕΙΩΘΕΝΤΩΝ (2017)

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ τελειωθέντων Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (30/6/2017)   Advertisements

«ΠΗΓΗΝ ΙΑΜΑΤΩΝ ΕΧΟΝΤΕΣ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΑΚΟΣ

«ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Η ΧΑΡΙΣ» » ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΧΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΡΩΜΗ (2016)

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 +Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ τελειωθέντων. (†284).

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΡΩΜΗ (2016)

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 † Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων τῶν ἐν ῾Ρώμῃ (†284). Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (30/6/16)

«Ἀτελεύτητος ὑπάρχει τῶν Ἁγίων ἡ χάρις» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ