ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

«ΠΗΓΗΝ ΙΑΜΑΤΩΝ ΕΧΟΝΤΕΣ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΑΚΟΣ

«ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Η ΧΑΡΙΣ» » ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΧΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΡΩΜΗ (2016)

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 +Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ τελειωθέντων. (†284).

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΡΩΜΗ (2016)

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 † Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων τῶν ἐν ῾Ρώμῃ (†284). Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (30/6/16)

«Ἀτελεύτητος ὑπάρχει τῶν Ἁγίων ἡ χάρις» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Νοεμβρίου

  ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, οι Ανάργυροι και θαυματουργοί ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΚΥΡΙΑΙΝΑ & ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ, ΔΑΣΙΟΣ, και άλλοι ΠΕΝΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΣΑΒΒΑΣ, ΣΑΒΙΝΙΑΝΟΣ, ΑΓΡΙΠΠΑΣ, ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ, το νήπιο ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Επίσκοπος και ΙΑΚΩΒΟΣ, ο Πρεσβύτερος Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΙΝΙΓΓΕΛΔΟΣ (ή Ερμηνιγγίλδος) ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ & ΙΟΥΛΙΑΝΗ Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΛΗΠΤΗ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΑΚΩΒΟΣ […]