ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (2015)

10  ΜΑΪΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν ζ΄   Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (2015)

10  ΜΑΪΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν ζ΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (09/05/15)  

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ