ΑΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ

ΑΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΝΑ…

Ερώτησαν κάποτε την Αγία Συγκλητική· τι διαφέρει ο άλλος κόσμος από τούτον εδώ οπού ζούμε τώρα; Και η μακαρία Συγκλητική αποκρίθηκε: Advertisements