ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ (2017)

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ +Μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Σοφίας, καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἀγάπης, καὶ Ἐλπίδος. ῏Ηχος πλ.β´ – ῾Εωθινὸν Δ´ Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ (2017)

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ +Μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Σοφίας, καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἀγάπης, καὶ Ἐλπίδος. ῏Ηχος πλ.β´ – ῾Εωθινὸν Δ´ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/9/17)  

Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Σεπτεμβρίου

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΣΟΦΙΑ, ΠΙΣΤΗ, ΕΛΠΙΔΑ και ΑΓΑΠΗ Η ΑΓΙΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΘΕΟΔΟΤΟΣ και ΑΣΚΛΗΠΙΟΔΟΤΗ Η ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ η χήρα και ΓΕΜΙΝΙΑΝΟΣ, ο γιος της Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ «της εν Νίκαια» ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ και η συνοδεία τους ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΗΛΕΑΣ και ΝΕΙΛΟΣ, Ιερομάρτυρες και Επίσκοποι ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΜΟΥΘΙΟΣ και ΗΛΙΑΣ, οι ένδοξοι […]