ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

«Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον» ΗΧΟΣ Α΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Advertisements

«ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΘΛΗΦΟΡΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ «ΔΕΥΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ «ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ» ΗΧΟΣ Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

     

«Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος!» ΣΤΙΧΗΡΑ ΕΣΠΕΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2017)

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς καὶ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Ἑρμολάου, Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2017)

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ(25/7/17)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2015)

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. † Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος (β΄ αἰ.),  ῾Ερ­μο­λάου ἱερομάρτυρος (†305). ῏Ηχος βαρύς· ἑωθινὸν η΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/7/15)

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για την Αγία Παρασκευή