ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2015)

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. † Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος (β΄ αἰ.),  ῾Ερ­μο­λάου ἱερομάρτυρος (†305). ῏Ηχος βαρύς· ἑωθινὸν η΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/7/15)

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για την Αγία Παρασκευή

 

Εορτάζοντες την 26ην του μηνός Ιουλίου

    ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΡΜΟΛΑΟΣ, ΕΡΜΙΠΠΟΣ και ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, η Οσιομάρτυς Η ΑΓΙΑ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ Ο ΟΣΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, ο Στειρωνίτης Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΠΙΩΝ Η ΑΓΙΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ πέραν εν Σκάλλαις ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ πέραν εν Χάλδαις Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ πέραν εν τω Πηγαδίω πλησίον […]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΘΛΗΦΟΡΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β’ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

¨ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΗΧΟΣ Α΄ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΔΕΥΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ” ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δόξα… Ἦχος πλ. β’ Δεῦτε πάντα τῆς γῆς τὰ πέρατα, πνευματικὴν χορείαν ἐπικροτήσωμεν, καὶ τὴν Χριστοῦ Παρθενομάρτυρα εὐφημήσωμεν λέγοντες· Χαίροις, Παρασκευὴ Ὁσία καὶ θεοτίμητε· Χαίροις, ἡ τὸ μαρτύριον καλῶς ὑποδεξαμένη· Χαίροις τῶν μαρτύρων ἰσοστάσιε, καὶ τῶν Ὁσίων ὁμόσκηνε, μεθ’ ὧν ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ᾑμων.

¨ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΗΧΟΣ Α΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ