ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ Advertisements

Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιουλίου

    ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ Μεγαλομάρτυρος Θαύμα (Δ’ Οίκ. Σύνοδος, 451) Ο ΑΓΙΟΣ ΚΙΝΔΕΟΣ, ο Πρεσβύτερος Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΩΝ, ο εν τη Μάνδρα Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΚΛΗΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ από το Ελβασάν, ο Νέος οσιομάρτυρας. Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ από τα Βρύουλα ή Βουρλά, ο Νέος οσιομάρτυρας. Η ΑΓΙΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΛΓΑ (μετονομασθείσα ΕΛΕΝΗ), η βασίλισσα. Ο […]