ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

http://voutsinasilias.blogspot.gr/2009/07/22_15.html Advertisements

Εορτάζοντες την 22ην του μηνός Ιουλίου

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ η Μαγδαληνή, η Μυροφόρος και Ισαπόστολος Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ, η Παρθενομάρτυς Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΜΠΙΑΝΟΣ Αναλυτικά

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μαρίας τῆς Μαγδα­λη­νῆς τῆς καλ­λιπαρ­θένου μυρο­φόρου (α΄ αἰ.), Μαρκέλλης παρ­θε­νο­μάρ­τυρος.  ῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν ζ΄.