ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Αγία Μαρία η Μαγδαληνή: Η αλλοίωση του ρόλου της

  Τα έτη 1976-1985 είχαν ορισθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως «Δεκαετία για τα Δικαιώματα των Γυναικών». Στο πλαίσιο των σχετικών δράσεων που αναπτύχθηκαν τότε, υποστηρίχθηκε μεταξύ άλλων και η άποψη πως για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών ευθύνη φέρουν και οι θρησκείες. Ανταποκρινόμενος ο χριστιανικός κόσμος στην πρόκληση αυτή, προώθησε σε […]

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

http://voutsinasilias.blogspot.gr/2009/07/22_15.html

Tο άφθαρτο χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής!!!!

Στην ιερά μονή της Σιμωνόπετρας φυλάσσεται και το λείψανο του αριστερού χεριού της Αγίας Μυροφόρου και Ισαποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Την εποχή που πρωτοπροσκύνησα το αδιάφθορο χέρι, αυτό παρουσιαζόταν γυμνό πάνω σε ένα κόκκινο βελούδο, όχι δηλαδή μέσα σε μια θήκη, όπως αφήνει να εννοηθεί η φωτογραφία. Απόγευμα στο αρχονταρίκι της μονής Σιμωνόπετρας, ο αρχοντάρης […]

Εορτάζοντες την 22ην του μηνός Ιουλίου

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ η Μαγδαληνή, η Μυροφόρος και Ισαπόστολος Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ, η Παρθενομάρτυς Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΜΠΙΑΝΟΣ Αναλυτικά

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μαρίας τῆς Μαγδα­λη­νῆς τῆς καλ­λιπαρ­θένου μυρο­φόρου (α΄ αἰ.), Μαρκέλλης παρ­θε­νο­μάρ­τυρος.  ῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν ζ΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μαρίας τῆς Μαγδα­λη­νῆς τῆς καλ­λιπαρ­θένου μυρο­φόρου (α΄ αἰ.), Μαρκέλλης παρ­θε­νο­μάρ­τυρος.  ῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν ζ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/7/12)