Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ AΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ (2019)

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΜΝHΜΗ  AΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ AΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ (2019)

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ  ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ

                                  Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ (21/07/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ (2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ (2019)

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΜΝΗΜΗ AΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια μαρια μαγδαληνη

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ(2019)

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΜΝΗΜΗ  AΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια μαρια μαγδαληνη

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ (21/07/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ(2019)

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΟΡΟΣ ΜΟΝΑΧΩΝ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

Τῆς  Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς. εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῆς, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῆς. Ἀλληλούϊα. 

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ (2018)

22 ΙΟΥΛΙΟΥ  2018

+ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ΜΑΤΘΑΙΟΥ

+Μνμη τς γας Μυροφρου κα σαποστλου Μαρας τς Μαγδαληνς.

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια μαρια η μαγδαληνη

Ἑωθινὸν Η’  Ἦχος  βαρὺς

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ (2018)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ (2018)

22 ΙΟΥΛΙΟΥ  2018

+ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ΜΑΤΘΑΙΟΥ

+Μνμη τς γας Μυροφρου κα σαποστλου Μαρας τς Μαγδαληνς.

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια μαρια η μαγδαληνη

ωθινν Η’  χος  βαρς

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/7/18)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ (2018)

«Όταν φανερωθώ θα είναι ημέρα Παρασκευή και κατά την ημέρα αυτή θα γίνουν πολλά θαυμαστά στο μέρος ετούτο…»

Η Αγία Μαγδαληνή στον Σκόπελο της Μυτιλήνης!

Το ιστορικό των ανασκαφών των κατακομβών της Αγίας Μαγδαληνής, στον Σκόπελο της Μυτιλήνης σύμφωνα με τα Πατερικά Κείμενα έχει ως εξής:

Στη θέση που είναι κτισμένη σήμερα η Εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, καθώς και σ’όλο το μεγάλο οικόπεδό της, υπήρχαν κτισμένα σπίτια τα οποία είχαν αυλές εμπρός των, όπως χαρακτηριστικά ήταν τα σπίτια της παλαιάς εκείνης εποχής στα χωριά της Γέρας, στην περιοχή της οποίας ανήκει και ο Σκόπελος. Μεταξύ αυτών, ήταν και το σπίτι του Αντώνη και της Ελένης Τσανταρλιώτη.

Συνέχεια ανάγνωσης «Όταν φανερωθώ θα είναι ημέρα Παρασκευή και κατά την ημέρα αυτή θα γίνουν πολλά θαυμαστά στο μέρος ετούτο…»

Αγία Μαρία η Μαγδαληνή: Η αλλοίωση του ρόλου της

 

Τα έτη 1976-1985 είχαν ορισθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως «Δεκαετία για τα Δικαιώματα των Γυναικών». Στο πλαίσιο των σχετικών δράσεων που αναπτύχθηκαν τότε, υποστηρίχθηκε μεταξύ άλλων και η άποψη πως για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών ευθύνη φέρουν και οι θρησκείες. Ανταποκρινόμενος ο χριστιανικός κόσμος στην πρόκληση αυτή, προώθησε σε οικουμενικό επίπεδο, μέσα από τις δράσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ), τη δική της οικουμενική δεκαετία «Εκκλησίες αλληλέγγυες προς τις γυναίκες» (1988-1998). Ήδη όμως, σε Γενικές Συνελεύσεις του, αλλά και σε επιμέρους δράσεις του, το ΠΣΕ είχε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μεταξύ των ετών 1978-1981, μάλιστα, διοργανώθηκε ένα πρόγραμμα μελέτης για την «Κοινωνία Γυναικών και Ανδρών στην Εκκλησία». Αποκορύφωμα της συγκεκριμένης προσπάθειας υπήρξε η Διεθνής Διάσκεψη στο Sheffield της Αγγλίας, στην οποία συντάχθηκε η περίφημη «Επιστολή από το Sheffield». Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των συζητήσεων δόθηκε η ευκαιρία στη χριστιανική επιστημονική κοινότητα να επανεξετάσει πολλά συναφή ζητήματα, όπως λ.χ. των επιρροών στην κοινωνική ζωή του δυτικού κόσμου από τη θεολογία που διατυπώθηκε στην Δύση στις αρχές του 5ου μ.Χ. αι., με την περί προπατορικού αμαρτήματος θεωρία της μεγαλύτερης ίσως φυσιογνωμίας του Δυτικού κόσμου, του ιερού Αυγουστίνου. Ένα πολύ σημαντικό επίσης θέμα που επανεξετάσθηκε ιστορικά και θεολογικά στο χριστιανικό κόσμο με την ίδια αφορμή είναι και αυτό που αφορά το πρόσωπο της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής.

Συνέχεια ανάγνωσης Αγία Μαρία η Μαγδαληνή: Η αλλοίωση του ρόλου της

Tο άφθαρτο χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής!!!!

Στην ιερά μονή της Σιμωνόπετρας φυλάσσεται και το λείψανο του αριστερού χεριού της Αγίας Μυροφόρου και Ισαποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Την εποχή που πρωτοπροσκύνησα το αδιάφθορο χέρι, αυτό παρουσιαζόταν γυμνό πάνω σε ένα κόκκινο βελούδο, όχι δηλαδή μέσα σε μια θήκη, όπως αφήνει να εννοηθεί η φωτογραφία.
Απόγευμα στο αρχονταρίκι της μονής Σιμωνόπετρας, ο αρχοντάρης διηγείται περί του αγίου λειψάνου σε ομάδα προσκυνητών.
– Το χέρι είναι άφθαρτο, με όλο του το δέρμα και τους τένοντες. Διατηρείται σε φυσική θερμοκρασία ζωντανού σώματος και…

Συνέχεια ανάγνωσης Tο άφθαρτο χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής!!!!

Εορτάζοντες την 22ην του μηνός Ιουλίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/07/22.jpg


  • Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ η Μαγδαληνή, η Μυροφόρος και Ισαπόστολος

  • Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ, η Παρθενομάρτυς

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΜΠΙΑΝΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 22ην του μηνός Ιουλίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Μαρας τς Μαγδα­λη­νς τς καλ­λιπαρ­θνου μυρο­φρου (α΄ α.), Μαρκλλης παρ­θε­νο­μρ­τυρος.

 Ηχος πλ. β΄, ωθινν ζ΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Μαρας τς Μαγδα­λη­νς τς καλ­λιπαρ­θνου μυρο­φρου (α΄ α.), Μαρκλλης παρ­θε­νο­μρ­τυρος.

 Ηχος πλ. β΄, ωθινν ζ΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/7/12)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ