ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ(2017)

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  +Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ(2017)

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ(6/7/17)

Η Μεγαλομάρτυς Αγία Κυριακή

    Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ    Θεολόγου Καθηγητού Οι Μάρτυρες κατέχουν τη σημαντικότερη θέση στην Εκκλησία μας, διότι Αυτή είναι θεμελιωμένη στη μαρτυρία, στα βασανιστήρια, στο αίμα και στην ίδια τη ζωή εκείνων. Τα λεγόμενα «Μαρτυρολόγια» είναι οι βιογραφίες των Μαρτύρων της Εκκλησίας μας, τα οποία διηγούνται τις ηρωικές τους ομολογίες […]

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιουλίου

  Ο ΟΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ο εν Μαλεώ Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, η Μεγαλομάρτυς Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ιερομάρτυρας Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, ο Νέος Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, ΠΟΜΠΗΙΟΣ, ΗΣΥΧΙΟΣ, ΠΑΠΠΙΑΣ, ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ   Αναλυτικά

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Ως βρύσις πολύκρουνος παρθενομάρτυς Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την Εκκλησίαν αυτού, και ήθλησας άριστα. έσωσας τους εν σκότει της ειδωλομανίας, αίγλητων σων θαυμάτων, Κυριακή αθλοφόρε. διό εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε σωθήναι ημάς.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (7 ΙΟΥΛΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

7 ΙOYΛΙΟΥ  2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. † Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος (δ΄ αἰ.), Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ (ι΄ αἰ.). ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν β΄.