ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2017)

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +Μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2017)

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +Μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης   Τῌ ΔΕΥΤΕΡΑ  ΕΣΠΕΡΑΣ(24/07/17)

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Δεκεμβρίου

     Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ η προφήτιδα Μητέρα του προφήτη Σαμουήλ Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ο νεολαμπής «ο εν τω Αγίω Αντίπα κειμένου» Ο ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΙΘΕΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΑΡΣΗΣ ο Πέρσης Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Η ΑΓΙΑ ΒΑΣΣΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΑΣΙΟΣ Η ΑΓΙΑ WULHILDA (Αγγλίδα)   Αναλυτικά

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2014)

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 +῾Η σύλληψις τῆς ἁγίας ῎Αννης τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου· ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Κύπρῳ ἱ. ναοῦ τοῦ ἁγ. ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (ἐν ἔτει 1091). ῎Αννης τῆς μητρὸς Σαμουὴλ τοῦ προφήτου (1160 π.Χ.).

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2014)

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 +῾Η σύλληψις τῆς ἁγίας ῎Αννης τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου· ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Κύπρῳ ἱ. ναοῦ τοῦ ἁγ. ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (ἐν ἔτει 1091). ῎Αννης τῆς μητρὸς Σαμουὴλ τοῦ προφήτου (1160 π.Χ.). Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΕΣΠΕΡΑΣ (8/12/2014)

Εορτάζοντες την 25ην του μηνός Ιουλίου

  Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, Μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου ΟΙ ΑΓΙΟΙ 165 ΠΑΤΕΡΕΣ της Ε’ Οικουμενικής Συνόδου Η ΟΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, η Διακόνισσα Η ΟΣΙΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΚΤΟΣ (ή Σάγκτος), ΜΑΤΟΥΡΟΣ, ΑΤΤΑΛΟΣ και ΒΛΑΝΔΙΝΑ Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ζελτοβόδας, ο Θαυματουργός (Ρώσος) Ο ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (6ος αι.)   Αναλυτικά

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 2014

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 † ῾Η κοίμησις τῆς ἁγίας ῎Αννης, μητρὸς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. ᾿Ολυμπιάδος διακόνου (†408-410) καὶ Εὐπραξίας (†413) ὁσίων· μνήμη τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ε΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (553).