Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑ

Εορτάζοντες την 22αν του μηνός Δεκεμβρίου 2013


  • Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ η Μεγαλομάρτυς (η Φαρμακολύτρια)

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

  • Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ και τα ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ της

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΖΩΪΛΟΣ

  • ΜΝΗΜΗ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

  • ΤΟ ΦΩΤΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  (Αγίας Σοφίας)

  • Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 22αν του μηνός Δεκεμβρίου 2013

Advertisements