Αρχείο κατηγορίας Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ

Ο σταυρός ο δικός μας και ο Σταυρός του Χριστού

Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

Ο Κύριος είπε στους μαθητές Του: Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν, και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι.

Τι σημαίνει τον σταυρόν αυτού; Γιατί αυτός ο σταυρός αυτού, δηλ. ο ωρισμένος για κάθε άνθρωπο, τίθεται παράλληλα με τον σταυρό του Χριστού;

Συνέχεια ανάγνωσης Ο σταυρός ο δικός μας και ο Σταυρός του Χριστού

Advertisements