ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου_2020

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+Μνμη τς Κοιμσεως τς γας ννης, μητρς τς περαγας Θεοτκου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος_2020

 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+Μνμη το γου νδξου Μεγαλομρτυρος κα αματικο Παντελεμονος

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶἰαματικοῦ Παντελεήμονος_2020

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶἰαματικοῦ Παντελεήμονος

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/7/20)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶἰαματικοῦ Παντελεήμονος_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ καὶ μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς_2020

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

+Μνμη τν γων ερομαρτρων ρμολου, ρμππου κα ρμοκρτους

κα μνμη τς γας σιομρτυρος το Χριστο Παρασκευς.

Ηχος πλ. β´ Εωθινν Ζ´.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ καὶ μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

+Μνμη τν γων ερομαρτρων ρμολου, ρμππου κα ρμοκρτους κα μνμη τς γας σιομρτυρος το Χριστο Παρασκευς.

Ηχος πλ. β´ Εωθινν Ζ´.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/7/20)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης_2020

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+Μνμη τς Κοιμσεως τς γας ννης

                               Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ(24/07/20)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης_2020