Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΤΑΡΝΗΣ ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΜΕΓΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ»

Ἁγία τοῦ Θεοῦ Σοφία, τὸ μέγα μοναστῆρι

Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΤΑΡΝΗΣ ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΜΕΓΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ»

Εκκλησία Κύπρου: Πραγματικός ιδιοκτήτης της Αγίας Σοφίας το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀπηχοῦσα καὶ τὰ αἰσθήματα ὀργῆς καὶ ἀγανάκτησης τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, ὅπως καὶ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, ἐκφράζει τὴν βαθιά της θλίψη καὶ ἀνησυχία συγχρόνως, ἕνεκα τῆς πρόσφατης ἀποφάσεως τῶν Τουρκικῶν ἀρχῶν νὰ μετατρέψουν τὴν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως σὲ Μουσουλμανικὸ τέμενος.

Συνέχεια ανάγνωσης Εκκλησία Κύπρου: Πραγματικός ιδιοκτήτης της Αγίας Σοφίας το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ημέρα πένθους η 24η Ιουλίου για την Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Καὶ ἡ κραυγή ἡμῶν πρὸς Σὲ ἐλθέτω”

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020

Συνέχεια ανάγνωσης Ημέρα πένθους η 24η Ιουλίου για την Αρχιεπισκοπή Αμερικής