ΦΑΝΑΡΙΟΥ: Με το «Τη Υπερμάχω» σε όλους τους ναούς την ώρα της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής στην Αγιασοφιά η απάντηση των Ορθοδόξων στην Ύβρη

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ»

Συνέχεια ανάγνωσης ΦΑΝΑΡΙΟΥ: Με το «Τη Υπερμάχω» σε όλους τους ναούς την ώρα της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής στην Αγιασοφιά η απάντηση των Ορθοδόξων στην Ύβρη

Μετά το «ξεπούλημα» της Αγιάς Σοφιάς, τώρα οι αιρετικοί Μοσχοβίτες βάζουν στόχο την κλοπή Ναών του Αγίου Όρους (Οικουμενικού Πατριαρχείου) στην Κωνσταντινούπολη!


Δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ «ρωσικός ναός» στην Πόλη, όπως ισχυρίζεται ο Γαβρίλοφ.

Συνέχεια ανάγνωσης Μετά το «ξεπούλημα» της Αγιάς Σοφιάς, τώρα οι αιρετικοί Μοσχοβίτες βάζουν στόχο την κλοπή Ναών του Αγίου Όρους (Οικουμενικού Πατριαρχείου) στην Κωνσταντινούπολη!

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ Tοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου_2020

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+ Tοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ Tοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ Tοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου_2020

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+Tο γου νδξου Προφτου λιο το Θεσβτου

Τ ΚΥΡΙΑΚ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/7/20)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ Tοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κυριακῇ ΣΤ´ ἑβδομάδος Ματθαίου (Τῶν Ἁγίων καί θεοφόρων 630 Πατέρων τῆς Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Δ΄ Συνόδου, ἐν Χαλκηδόνι.) _2020

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Κυριακ ΣΤ´ βδομάδος Ματθαίου

ν γίων καί θεοφόρων 630 Πατέρων τς γίας καί Οκουμενικς Δ΄ Συνόδου, ν Χαλκηδόνι.Τς σίας Μητρός μν Μακρίνης, δελφς το Μ. Βασιλείου, καί το σίου Πατρός μν Δίου.

Ἦχος πλ. α´ – Ἑωθινὸν ΣΤ´.

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κυριακῇ ΣΤ´ ἑβδομάδος Ματθαίου (Τῶν Ἁγίων καί θεοφόρων 630 Πατέρων τῆς Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Δ΄ Συνόδου, ἐν Χαλκηδόνι.) _2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Κυριακῇ ΣΤ´ ἑβδομάδος Ματθαίου_2020

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Κυριακ ΣΤ´ βδομάδος Ματθαίου

ν γίων καί θεοφόρων 630 Πατέρων τς γίας καί Οκουμενικς Δ΄ Συνόδου, ν Χαλκηδόνι.Τς σίας Μητρός μν Μακρίνης, δελφς το Μ. Βασιλείου, καί το σίου Πατρός μν Δίου.

χος πλ. αωθινν ΣΤ

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (18/7/20)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Κυριακῇ ΣΤ´ ἑβδομάδος Ματθαίου_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης_2020

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ς γίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ_2020

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

+ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Τ ΠΕΜΠΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/20)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ_2020