ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Ακολουθία Πάντων των Νεοφανών Μαρτύρων Τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων, .

ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

Ακολουθία ασματική μετά εγκωμίου παντών των νεοφανών μαρτύρων

+ ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ , 28-6-2020

Τα σωτήρια λόγια, που ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δίδαξε, ως «ο μόνος σοφός Θεός», είναι πνευματικοί μαργαρίτες και πολύτιμα διαμάντια, που όποιος τα δέχεται αυτά και τα φυλάττει στη καρδιά του, εκείνος θησαυρίζει μέγα και ανεκτίμητο θησαυρό στον ουρανό και στην γη.

Συνέχεια ανάγνωσης + ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ , 28-6-2020