ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

+ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μνμη το γου Μρτυρος ουλιανο το Ταρσως, Τερεντου ερομρτυρος, πισκπου κονου, Νικήτα ερομάρτυρος το Νισυρίου.  

Ἑωθινὸν Β’ ἦχος α’

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

+ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μνμη το γου Μρτυρος ουλιανο το Ταρσως, Τερεντου ερομρτυρος, πισκπου κονου, Νικήτα ερομάρτυρος το Νισυρίου.  

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/6/20)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)_2020

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

+ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)

χος πλ.δ’ ωθινν Α’ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ: Κυριακή Α´ Ματθαίου (Αγίων Πάντων): ακολουθία ... 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)_2020

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

+ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)

χος πλ. δ’ ωθινν Α’ 

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/6/20)

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ – ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ...

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)_2020