ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ_2020

 

10 ΜΑΪΟΥ 2020

+ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς παρὰ τὴν κολυμβήθραν Βηθεσδᾶ θεραπείας τοῦ Παραλύτου

῏Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Ε´

Κυριακή του Παραλύτου

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ_2020

10 ΜΑΪΟΥ 2020

                + ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ν μνείαν ποιούμεθα τς παρ τν κολυμβήθραν Βηθεσδ θεραπείας το Παραλύτου

Ηχος γ´ Εωθινόν Ε´.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (9/5/20)

Κυριακή του Παραλύτου - Αφιέρωμα - Σαν Σήμερα .gr

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ_2020

8 ΜΑΪΟΥ 2020

+Μνμη το γου νδξου ποστλου κα Εαγγελιστο ωννου το Θεολγου, κα το σου Πατρς μν ρσενου το Μεγλου.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ARTIS E-Shop

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ_2020

8 ΜΑΪΟΥ 2020

+Μνμη το γου νδξου ποστλου κα Εαγγελιστο ωννου το Θεολγου, κα το σου Πατρς μν ρσενου το Μεγλου.

Τ ΠΕΜΠΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (7/5/20)

Ορθόδοξος Συναξαριστής :: Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ...

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ_2020