Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

 

Ἱερώτατον 

Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κύριον Ἐλπιδοφόρον, 

Εἰς Νέαν Ὑόρκην. 

Χριστός Ἀνέστη! 

Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ