«Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δοξαστικὸν
Ἦχος πλ. α’
Θεοφάνους
Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ, δεῦτε εὐωχηθῶμεν, ἐξέλαμψεν ἡ Ἀνάστασις Χριστοῦ, δεῦτε εὐφρανθῶμεν ἡ τοῦ Ἀθλοφόρου μνήμη, τοὺς πιστοὺς φαιδρύνουσα ἀνεδείχθη· διὸ φιλέορτοι, δεῦτε μυστικῶς αὐτὴν πανηγυρίσωμεν· οὗτος γὰρ ὡς καλὸς στρατιώτης, ἠνδρίσατο κατὰ τῶν τυράννων, καὶ τούτους κατῄσχυνε, μιμητὴς γενόμενος τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, οὐκ ἠλέησε τὸ σκεῦος τὸ πήλινον τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ γυμνὸν ἀνεχάλκευσεν, ἐν βασάνοις αὐτὸ προσαμειβόμενος, αὐτῷ βοήσωμεν· Ἀθλοφόρε ἱκέτευε, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ_2020

3 ΜΑΪΟΥ 2020

+ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Κυριακ τρτ π το Πσχα, τν τν γων γυναικν Μυροφρων ορτν ορτζομεν, τι δ μνεαν ποιομεθα κα το ξ ριμαθαας ωσφ, ς ν μαθητς κεκρυμμνος, πρς δ, κα το νυκτερινο μαθητο Νικοδμου. Τν γων Μαρτρων Τιμοθου κα Μαρας κα τν ν γοις Πατρων μν Πτρου, πισκπου ργους κα Θεοφνους, πισκπου Περιθεωρου.

Ἦχος β´ Ἑωθινόν Δ´.

Κυριακή των Μυροφόρων | Πεμπτουσία

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ_2020

3 ΜΑΪΟΥ 2020

+ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (2/5/20)

Κυριακή των Μυροφόρων 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ_2020

2 ΜΑΪΟΥ 2020

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΘΩΜΑ

 +Μνήμη τς νακομιδς το ερο Λειψάνου το ν γίοις Πατρός μν θανασίου, Πατριάρχου λεξανδρείας.

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας: «Ο ηρωικότερος των αγίων και ο αγιότερος ...

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ_2020

2 ΜΑΪΟΥ 2020

+ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

+Μνήμη τς νακομιδς το ερο Λειψάνου το ν γίοις Πατρός μν θανασίου, Πατριάρχου λεξανδρείας.

Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας | poimin.gr

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΕΣΠΕΡΑΣ (01/05/20)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ_2020