“Ο Θεός είναι νεκρός…” ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ

Συνέχεια ανάγνωσης “Ο Θεός είναι νεκρός…” ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ

Η Πατριαρχική Απόδειξη για το Άγιο Πάσχα 2020

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ  

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 

* * * 

Συνέχεια ανάγνωσης Η Πατριαρχική Απόδειξη για το Άγιο Πάσχα 2020