Η μεγαλύτερη αμαρτία…

Η μεγαλύτερη αμαρτία των διαφόρων ΕΓΩΪΣΤΩΝ μέσα στην Εκκλησία (παντός ιερατικού βαθμού και αξιώματος) που αυτές τις ημέρες απασχολούν, ως μη ώφειλαν, την επικαιρότητα με τα καμώματά τους είναι ότι κατάφεραν αντί να ασχολούνται οι πιστοί με τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, το Πάθος και την Ανάστασή Του, δηλαδή με το Κεντρικό Πρόσωπο αυτών των Αγίων Ημερών, τελικά να ασχολούνται μαζί τους! Αυτό είναι η εσχάτη πλάνη εγωκεντρισμού και ιδιορρυθμίας.

Συνέχεια ανάγνωσης Η μεγαλύτερη αμαρτία…

«Μυσταγωγῶν σου Κύριε» Ἦχος πλ. α’ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ GERASIMOS PREVEZIANOS «ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ»

Καὶ νῦν…
Ἦχος πλ. α’
Μυσταγωγῶν σου Κύριε τοὺς Μαθητάς, ἐδίδασκες λέγων. Ὦ φίλοι, ὁρᾶτε, μηδεῖς ὑμᾶς χωρίσει μου φόβος· εἰ γὰρ πάσχω, ἀλλ’ ὑπὲρ τοῦ Κόσμου· μὴ οὖν σκανδαλίζεσθε ἐν ἐμοί· οὐ γὰρ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχήν μου, λύτρον ὑπὲρ τοῦ Κόσμου. Εἰ οὖν ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐμὲ μιμεῖσθε· ὁ θέλων πρῶτος εἶναι, ἔστω ἔσχατος, ὁ δεσπότης, ὡς ὁ διάκονος· μείνατε ἐν ἐμοί, ἵνα βότρυν φέρητε· ἐγὼ γάρ εἰμι τῆς ζωῆς ἡ ἄμπελος.