ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Του Αριστείδη Βικέτου

Ο κορωνοϊός μάς θυμίζει ότι πράγματι ολόκληρη η ανθρωπότητα έγινε μια γειτονιά, άρα μεταξύ ανθρώπων και λαών η μόνη ορθή σχέση είναι ο αλληλοσεβασμός και η αλληλεγγύη.

Στον νέο Μητροπολίτη Κιτίου Νεκτάριο έλαχε να λειτουργήσει για πρώτη φορά σήμερα, ημέρα της εγέρσεως του Αγίου και Δικαίου φίλου του Χριστού Λαζάρου, κεκλεισμένων των θυρών, στον ιστορικό και περικαλλή ναό του Αγίου στην Λάρνακα.

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ / Message of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew in anticipation of Holy Week and Easter (VIDEO and TEXT in GREEK and ENGLISH)

Φωτογραφία: Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Μήνυμα της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, προς τους απανταχού της οικουμένης Ορθοδόξους Χριστιανούς ενόψει της εισόδου στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, εν μέσω της παγκόσμιας δοκιμασίας από την πανδημία του Covid-19.

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΗΝΥΜΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ / Message of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew in anticipation of Holy Week and Easter (VIDEO and TEXT in GREEK and ENGLISH)

«Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα» Ἦχος πλ. β’ Παναγιώτης Νεοχωρίτης

Ἦχος πλ. β’
Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες αὐτῷ· Κύριε, ποῦ θέλεις, ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα; ὁ δὲ ἀπέστειλεν αὐτούς· Ἀπέλθετε εἰς τὴν ἀπέναντι κώμην, καὶ εὑρήσετε ἄνθρωπον, κεράμιον ὕδατος βαστάζοντα· ἀκολουθήσατε αὐτῷ, καὶ τῷ οἰκοδεσπότῃ εἴπατε· ὁ Διδάσκαλος λέγει· Πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα, μετὰ τῶν Μαθητῶν μου.

Η Ιερά Σύνοδος ενημερώνει τους πιστούς για τις αποφάσεις της σχετικά με τον κορωνοϊό

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Συνέχεια ανάγνωσης Η Ιερά Σύνοδος ενημερώνει τους πιστούς για τις αποφάσεις της σχετικά με τον κορωνοϊό

Κυριακή 12 Ἀπριλίου 2020 (Κυριακή τῶν Βαῒων). Ἰωαν. 12, 1 – 18

Κυριακή τῶν Βαΐων - YouTube

«…ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν
ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ» Ἰωάν.
12, 13.

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή 12 Ἀπριλίου 2020 (Κυριακή τῶν Βαῒων). Ἰωαν. 12, 1 – 18