Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 (Κυριακή Ἰωάννου τῆς Κλίμακος). Μαρκ. 9, 17 – 31.

Κατηγορία: Αγίου Ιωάννου Κλίμακος | poimin.grΣέ μιά ἐποχή πού ταλαιπωρεῖται ἀπό
ἀναπάντητα ἐρωτήματα καί στήν ὁποία ἡ ζωή τῶν
ἀνθρώπων ἔχασε τά νοήματα καί τόν τελικό σκοπό
της, ἔρχεται σήμερα ὡς παράδειγμα καί πρότυπο
ἕνας μεγάλος ἀσκητής,

γιά νά τόν μελετήσουμε
προσεκτικά καί νά οἰκοδομηθοῦμε πνευματικά.
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία δέν προβάλλει σήμερα
τή ζωή καί τό παράδειγμα αὐτοῦ τοῦ προσώπου,
αὐτό τό κάνει τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του. Σήμερα
προβάλλει τό ἐξαίσιο σύγγραμμά του, πού
ὀνομάζεται «Κλῖμαξ». Τό πρόσωπο στό ὁποῖο
ἀναφερόμαστε εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναῒτης,
ἡγούμενος στό περίφημο μοναστήρι τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ. Ἔλαμψε μέ τό ἦθος του καί τά
ἀσκητικά του κατορθώματα στό τέλος τοῦ ἕκτου
καί στίς ἀρχές τοῦ ἑβδόμου αἰώνα καί ἔμεινε γνωστός στήν ἱστορία μέ τό ὄνομα Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ἀπό τό διάσημο ἔργο, τό ὁποῖο ἄφησε ὡς πο-
λύτιμη παρκαταθήκη ὄχι μόνο στούς ἀσκητές καί
συμμοναστές τῆς ἐποχῆς του ἀλλά καί σ’ ὁλόκληρη
τήν Ἐκκλησία.
Κάθε πιστός μελετάει τήν «Κλίμακα» τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου, διότι πρῶτον ἀφορᾶ ὅλους τούς
ἀνθρώπους καί ὅλες τίς ἐποχές. Τό κείμενο αὐτό
διαβάζεται εὐχάριστα καί ἀπό τήν ἀρχή σαγηνεύει
τόν ἀναγνώστη, διότι εἶναι μία ἀκριβής καί εὔστοχη
χαρτογράφηση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Εἶναι σ’ ὅλα
τά σημεῖα του εὔστοχο καί ἐπίκαιρο, διότι προέρχεται ἀπό ἕναν πνευματικό πού ἀγάπησε τόν
ἄνθρωπο καί τόν σπούδασε τόσο στήν πτώση του
ὅσο καί στήν ἀνάταξή του. Κάθε ἀναγνώστης μέσα
στίς σελίδες τῆς «Κλίμακας» βρίσκει τόν ἑαυτό του
καί εἶναι ἀπόλυτα σίγουρος πώς τό βιβλίο αὐτό
ἔχει γραφεῖ γιά ἐκεῖνον προσωπικά. Διαβάζοντας
τήν «Κλίμακα» ὁ ἀναγνώστης ἀνακαλύπτει ὅτι ὁ
συγγραφέας εἶναι οἰκεῖος, εἶναι δικός του
ἄνθρωπος καί πώς σέ μερικά σημεῖα τόν γνωρίζει
καλύτερα ἀπ’ ὅσο γνωρίζει αὐτός ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό
του. Οἱ ἄνθρωποι σήμερα διαβάζουν πολλά βιβλία
ψυχολογίας, προκειμένου νά βοηθηθοῦν στ’
ἀμέτρητα θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν καί τούς
βασανίζουν. Ὁ πιστός, ὅμως, μελετάει τήν «Κλίμακα» καί μέσα στίς σελίδες της βρίσκει ἕνα φῶς νά
τόν καθοδηγήσει στίς διαδρομές του καί ἕνα χάδι,
ἕνα βάλσαμο νά τοῦ γλυκάνει τούς πόνους τῆς
ζωῆς καί νά θεραπεύσει τίς πληγές του. Ὁ καλύτερος θεραπευτής εἶναι αὐτός πού γνωρίζει τήν πηγή
τῆς ἀσθένειας καί τόν τρόπο τῆς θεραπείας της.
Τέτοιος θεραπευτής εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Σιναῒτης καί τό βιβλίο του «Κλῖμαξ» εἶναι τό
ἐπιστημονικό του ἐγχειρίδιο.
Ὁ δεύτερος λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ «Κλῖμαξ»
εἶναι τόσο ἀγαπημένο ἀνάγνωσμα ἀπό τούς πιστούς εἶναι τό γεγονός πώς τό βιβλίο αὐτό δέν
εἶναι ἕνα θεωρητικό πόνημα, ἀόριστο,
ἀμφισβητήσιμο καί ἀκατανόητο. Ἡ «Κλῖμαξ» εἶναι
ἕνα βιβλίο ἐξαιρετικά πρακτικό. Αὐτό τό κάνει δημοφιλές στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας πού
ἐνδιαφέρονται γιά τήν πνευματική τους προκοπή
καί σωτηρία. Ἡ «Κλίμαξ» παρουσιάζει μέ τρόπο
καθαρό καί βιωματικό τί πρέπει νά πολεμήσει ὁ
πιστός καί τί πρέπει νά κερδίσει, προκειμένου νά
πετύχει τήν ἕνωσή του μέ τό Χριστό καί τή διατήρηση αὐτῆς τῆς ἕνωσης γιά πάντα. Αὐτή ἡ κρυστάλλινα ξεκάθαρη πρακτικότητα τῆς «Κλίμακας»
τήν κάνει πρακτικό καί πολύτιμο ὁδηγό στά περίπλοκα μονοπάτια τῆς καθημερινότητας.
Ἄν ἔχουμε στή βιβλιοθήκη μας τήν «Κλίμακα»,
ἄς τή μελετήσουμε καί πάλι γιά ἄλλη μία φορά. Ἄν
δέν τήν ἔχουμε, νά σπεύσουμε νά τήν ἀποκτήσουμε.

Μαζί μέ τήν Ἁγία Γραφή εἶναι οἱ δύο πιό πολύτιμοι
θησαυροί γιά τό σπίτι καί τήν οἰκογένειά μας.

Ὅ,τι
βρίσκουμε ἐκεῖ μέσα εἶναι ρήματα ζωῆς. Τά θέματα
πού ἀνακύπτουν καί τίς ἀπορίες πού μᾶς
δημιουργοῦνται μποροῦμε νά τά μοιραζόμαστε μέ
τόν πνευματικό μας πατέρα. Μέ τή δική του
εὐθύνη καί καθοδήγηση, μέ τήν ἐξατομίκευση καί
τήν πρακτικότητα τῆς «Κλίμακας» καί μέ τίς
πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου συγγραφέως της Ἰωάννου τοῦ
Σιναῒτου, μακάρι ὁ Κύριος καί Θεός μας νά μᾶς
χαρίζει πλούσια πνευματική καρποφορία καί τήν
αἰώνια ἀγάπη Του. Ἀμήν.

https://imd.gr/2019/12/κηρύγματα-κυριακών-ιανουαρίου-απριλ-5/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s