Β΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Μνήιμη τῶν ἁγίων μεγάλων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων_2020

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

+Μνιμη τν γων μεγλων Τεσσαρκοντα Μαρτρων, τν ν τ λμνη Σεβαστεας μαρτυρησντων.

Συνέχεια ανάγνωσης Β΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Μνήιμη τῶν ἁγίων μεγάλων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κυριακὴ Α’ τῶν Νηστειῶν (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)_2020

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

+Κυριακὴ Α’ τῶν Νηστειῶν (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)

ἐν ᾗ ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καί σεπτῶν Εἰκόνων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἦχος πλ.α’ – ῾Εωθινόν Ε’.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κυριακὴ Α’ τῶν Νηστειῶν (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Κυριακὴ Α’ τῶν Νηστειῶν (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)_2020

8 ΜΑΡΤΙΟΥ  2020

+Κυριακ Α’ τν Νηστειν (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)

ν νάμνησιν ποιούμεθα τς ναστηλώσεως τν γίων καί σεπτν Εκόνων.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

χος πλ.α’ – Εωθινν Ε’

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (7/03/20)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Κυριακὴ Α’ τῶν Νηστειῶν (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ_2020

7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Σάββατον Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

+ Μνήμη τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ ῾Αγίου καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΗΡΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ_2020