Α’ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν_2020

6 ΜΑΡΤΙΟΥ  2020

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Μετ τς Α’Στάσεως τν Χαιρετισμν

Αποτέλεσμα εικόνας για Α’Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν

Τ Παρασκευ τς Α’ βδομάδος σπέρας

Συνέχεια ανάγνωσης Α’ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν_2020

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Παρασκευή τῆς Α’ Ἑβδομάδος_2020

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Παρασκευή τς Α’ βδομάδος

 

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Παρασκευή τῆς Α’ Ἑβδομάδος_2020

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τετάρτη τῆς Α’ Ἑβδομάδος_2020

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Τετάρτη τς Α’ βδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τετάρτη τῆς Α’ Ἑβδομάδος_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ_2020

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

+Ἐν μνείαν ποιούμεθα τς πό το Παραδείσου τς τρυφς ξορίας το πρωτοπλάστου Αδάμ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ηχος δ´ Εωθινν Δ´

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ_2020

1 ΜΑΡΤΙΟΥ  2020

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

+Ἐν μνείαν ποιούμεθα τς πό το Παραδείσου τς τρυφς ξορίας το πρωτοπλάστου Αδάμ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ηχος δ´ Εωθινν Δ´

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/02/20)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ_2020