Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 (Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω). Ματθ. 25, 31 – 46.

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω

«ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν
ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε».
Ματθ. 25, 40.

Μετά τήν ταπείνωση τοῦ Τελώνου καί τή μετάνοια τοῦ Ἀσώτου σήμερα προβάλλεται ἡ ἀγάπη
ὡς ἐφόδιο γιά τήν πνευματική μας προκοπή καί ὡς
ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή σωτηρία μας.
Τά λόγια τοῦ Χριστοῦ στό εὐαγγελικό
ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας εἶναι προφητικά καί διδακτικά. Προλέγει ὁ Κύριος τόν τρόπο τῆς δεύτερης
ἔνδοξης παρουσίας Του, γιά νά μᾶς προετοιμάσει
καί νά μᾶς βοηθήσει νά κατανοήσουμε τόν τρόπο
πού θά γίνει ἡ ἐπιλογή τῶν ἀνθρώπων πού πρόκειται νά σωθοῦν. Ἡ ἀγάπη ὡς καθημερινή πράξη,
προσφορά καί θυσία γίνεται τό μέτρο τῆς σωτηρίας
μας.

Ἡ ἀγάπη ὅμως ὄχι πρός τούς δικούς μας
ἀνθρώπους ἀλλά πρός τούς ἄξιους περιφρονήσεως.
Αὐτή εἶναι ἡ δύσκολη ἀγάπη. Εἶναι ἡ ἀγάπη στήν
ὁποία δέν ὑπάρχει λογική καί δέν ὑπάρχει συμφέρον καί ἀνταπόδοση. Αὐτή τή δύσκολη ἀγάπη βάζει
ὁ Κύριος ὡς βασική προϋπόθεση γιά νά πετύχουμε
τήν ἕνωσή μας μαζί Του.
Γιά νά μᾶς βοηθήσει ὁ Χριστός νά κατανοήσουμε τό μέγεθος καί τή σπουδαιότητα τῆς ἀγάπης
πρός τούς περιφρονημένους αὐτοῦ τοῦ κόσμου
ταυτίζει τόν ἑαυτό Του μαζί τους.

Τότε οἱ
ἐλάχιστοι καί περιφρονημένοι δέν εἶναι πλέον
ἀσήμαντοι. Εἶναι ζωντανές εἰκόνες τοῦ Θεοῦ.

Ἀπό
τή στιγμή πού ὁ Κύριος λέγει: «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε
ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ
ἐποιήσατε», κάθε ἐλάχιστος γίνεται ὁ Θεός μας.
Στό πρόσωπό του βλέπουμε τό πρόσωπο τοῦ
Λυτρωτῆ. Στή διακονία του καί στήν προσφορά
μας πρός αὐτόν κρύβεται ἡ ἀληθινή λατρεία τοῦ
Θεοῦ μας. Εἶναι ξεκάθαρο πλέον πώς ὁ δρόμος γιά
τό Θεό περνάει μέσα ἀπό τήν καρδιά τοῦ πιό
ἀσήμαντου διπλανοῦ μας. Γιά τόν πιστό ὁ Κύριος
δέν κρύβεται στά σύννεφα τοῦ οὐρανοῦ, δέν
ἀναπαύεται σ’ ἕνα μακρινό θρόνο ἀνάμεσα στά
στίφη τῶν ἀγγέλων.

Γιά τόν ἀληθινά πιστό ὁ Χριστός κοιμᾶται στά παγκάκια τῶν σταθμῶν καί τῶν
πάρκων, περιμένει στίς οὐρές τῆς κοινωνικῆς πρόνοιας γιά ἕνα βοήθημα, πονάει στά κρεβάτια τῶν
νοσοκομείων, μαραζώνει στά κελιά τῶν φυλακῶν,
πουλάει παράνομα τήν πραμάτεια του γιά νά
ἐπιβιώσει, κυνηγιέται καί διώκεται ἀπό χώρα σέ
χώρα γιά τά συμφέροντα τῶν δυνατῶν, βρίσκεται
ξεχασμένος σέ σκοτεινά ὑπόγεια ἤ στά γηροκομεῖα
νά μετράει μέρα μέρα καί λεπτό λεπτό τή ζωή καί
τή μοναξιά του.

Γιά τόν ἀληθινό πιστό ὁ Χριστός
δέν ἔχει τό ἴδιο χρῶμα μέ τό δικό του δέρμα, δέν
ὁμιλεῖ τήν ἴδια γλώσσα. Τό πιό σκανδαλιστικό εἶναι
πώς γιά τόν ἀληθινό πιστό ὁ Χριστός μπορεῖ νά
μήν ἔχει καί τήν ἴδια θρησκεία. Ὁ Χριστός βρίσκεται στά πρόσωπα ὅλων ἐκείνων πού δέν θά
ἐπιλέγαμε νά ζήσουμε μαζί τους, πού δέν θά τούς
κάναμε φίλους μας, πού δέν θά ἀνοίγαμε τό σπίτι
μας καί τήν ἀγκαλιά μας γιά νά περάσουν μέσα.
Ὅμως κάθε ἀπόρριψη τοῦ ἄλλου εἶναι μία
ἀπόρριψη τοῦ Χριστοῦ. Κάθε φορά πού διαγρά-
φουμε ἤ κατηγοριοποιοῦμε ἤ ἀδιαφοροῦμε ἤ
πετᾶμε στά ἀπορρίμματα τῆς ψυχῆς μας κάποιο
πρόσωπο, πληγώνουμε καί προδίδουμε τόν Κύριο.
Τόν βγάζουμε ἀπό τή ζωή μας, ὅταν βγάζουμε ἀπό
τήν ἀγάπη μας τόν ἄλλο ἄνθρωπο.
Ὁ Κύριος μᾶς περιμένει. Κάθε ἡμέρα
προσπαθεῖ νά μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι μᾶς ἀγαπάει.
Στέλνει τά δῶρα του ἀπό τό πρωί πού ἀνατέλλει ἡ
πρώτη ἀκτίνα τοῦ ἥλιου καί γιά ὅλο τό
εἰκοσιτετράωρο. Προσπαθεῖ νά κάνει τήν παρουσία
Του ἀντιληπτή μέσα ἀπό τούς ἄλλους. Στέλνει
ἄπειρους ἀνθρώπους δίπλα μας, γιά νά μᾶς θυμίσει
ὅτι εἶναι κοντά μας, ἀφοῦ ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι
εἶναι δικές Του εἰκόνες.

Μήν περιφρονοῦμε κανέναν. Δέν ὑπάρχουν ἄνθρωποι δεύτερης ποιότητας.
Ἀκόμη καί οἱ πιό ἄσημοι καί ἐλάχιστοι εἶναι αὐτοί
πού μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ. Στά
δικά τους πρόσωπα ζωγραφίζεται τό δικό Του
πρόσωπο. Ἡ ἀγάπη πού θά δείξουμε στό Χριστό
ὑπάρχει μόνον ὡς ἀγάπη πρός τόν περιφρονημένο
ἀδελφό μας. Ἄν δέν μποροῦμε ν’ ἀγαπήσουμε τόν
κοντινό μας συνάνθρωπο, πῶς θ’ ἀγαπήσουμε τόν
Κύριο, πού Τόν ἀπομακρύνουμε μέ τίς ἁμαρτίες
μας; Ἄν δέν μποροῦμε νά προσφέρουμε, πῶς
ζητᾶμε νά πάρουμε; Ἡ ταύτιση τοῦ Χριστοῦ μέ
τούς ἐλαχίστους κάνει τόν πνευματικό μας ἀγώνα
εὔκολο.

Ἀρκεῖ νά προσφέρουμε καί νά σκορπίσουμε ἀγάπη γύρω μας, ὄχι μόνο στούς γνωστούς,
στούς φίλους, στούς συγγενεῖς καί στούς
ἀγαπημένους ἀλλά στούς ξένους καί ἀνεπίληπτους.
Νά εἴμαστε τότε βέβαιοι πώς, σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Κυρίου, αὐτή τήν ἀγάπη θά τήν εἰσπράξει
Ἐκεῖνος καί θά τήν ἀντιπροσφέρει μέ τίς ἀμέτρητες
εὐλογίες Του. Ἀμήν.

https://imd.gr/2019/12/κηρύγματα-κυριακών-ιανουαρίου-απριλ-5/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s