Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας

ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
Τὰς χεῖρας αἴρων Μελέτιος Κυρίῳ,
Ταῖς χερσί σου τίθημι τὴν ψυχήν, λέγει.
Δωδεκάτῃ Μελέτιος ἔδυ χθόνα πουλυβότειραν.

Βιογραφία

Συνέχεια ανάγνωσης Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας