Κυριακή 15η Δεκεμβρίου 2019 (Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ). Λκ.14, 16 – 24.

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ
«ἕτοιμά ἐστι πάντα» Λκ. 14, 17.
Τήν παραβολή τοῦ μεγάλου δείπνου ἀκούσαμε
σήμερα ἀπό τό θεανδρικό στόμα τοῦ Λυτρωτῆ. Μέ
ἀγάπη μᾶς ὑπόσχεται τή χαρά καί τήν τιμή τῆς
συμμετοχῆς μας στό κοινό τραπέζι μαζί Του. Μᾶς
καλεῖ νά γίνουμε συνδαιτυμόνες μ’ Ἐκεῖνον πού
προσφέρει τόν ἑαυτό Του, γιά νά τραφοῦμε καί νά
γευθοῦμε τή σωτηρία.

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή 15η Δεκεμβρίου 2019 (Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ). Λκ.14, 16 – 24.