«ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ ΧΑΡ. ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ