ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ (17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή Θ΄ Λουκά (παραβολή του άφρονος πλουσίου)

Στήν παραβολή αὐτή τοῦ ἄφρονος πλουσίου, ἀδελφοί, φαίνεται ἀφ΄ ἑνός ἡ πλεονεξία τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ, ἀλλά καί ἡ άλλη βαθειά πληγή τοῦ
ἀνθρώπου, δηλαδή ἡ ἀποσύνδεσή του ἀπό τόν Θεό.

Συνέχεια ανάγνωσης ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ (17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

Κυριακή Θ΄ Λουκά (παραβολή του άφρονος πλουσίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή Θ΄ Λουκά (παραβολή του άφρονος πλουσίου) 

«ἅ δέ ἡτοίμασας τίνι ἕσται». (Λουκ. 12, 20)

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή Θ΄ Λουκά (παραβολή του άφρονος πλουσίου)

Αποστολικό Μήνυμα Κυριακή ΚΒ΄ 17/11/2019 «Για όσους από εσάς θέλουν να αρέσουν στον κόσμο».

Αποτέλεσμα εικόνας για αποστολοσ παυλοσΤου Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη

Αδελφοί μου,

Συνέχεια ανάγνωσης Αποστολικό Μήνυμα Κυριακή ΚΒ΄ 17/11/2019 «Για όσους από εσάς θέλουν να αρέσουν στον κόσμο».