Κυριακή ΚΑ΄ (Η΄ Λουκά) 10/11/2019 Υπάρχει αυτοσωτηρία;

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα (2:16-20_

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή ΚΑ΄ (Η΄ Λουκά) 10/11/2019 Υπάρχει αυτοσωτηρία;

«Υπάρχουν όρια στην αγάπη;» Ιωάννης Καραβιδόπουλος

Μια από τις ωραιότερες και σημαντικότερες παραβολές του Ιησού Χριστού μας προσφέρει αυτήν την Κυριακή η Εκκλησία μας ως ευαγγελικό ανάγνωσμα, την παραβολή του Καλού Σαμαρείτη, η οποία σε μετάφραση είναι η ακόλουθη:

Αποτέλεσμα εικόνας για η παραβολή του καλού σαμαρείτη

Συνέχεια ανάγνωσης «Υπάρχουν όρια στην αγάπη;» Ιωάννης Καραβιδόπουλος

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΗ» ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ

Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιον του Παρακλήτου, Ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, Πάτερ ’Οσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τῶν Ὁσίων τὸν βίον ἐκμιμησάμενος, ἐν ἐσχάτοις τοὶς χρόνοις, Πάτερ Ἀρσένιε, ἐπληρώθης δωρεῶν τοῦ θείου Πνεύματος, καὶ θαυμάτων γεγονός, θεοφόρε αὐτουργός, παρέχεις ἐνὶ ἐκάστω, τᾶς ἐκ Θεοῦ χορηγίας, ταὶς ἰκεσίαις σου πρὸς Κύριον.

Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης (10 Νοεμβρίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης

Ο Οσιότατος Αρσένιος ο Καππαδόκης γεννήθηκε γύρω στα 1840 μ.Χ. στα Φάρασα ή Βαρασιό, στο Κεφαλοχώρι των έξι Χριστιανικών χωριών της περιφερείας Φαράσων της Καππαδοκίας. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι σε αρετές και μέτριοι σε αγαθά. Είχαν αποκτήσει δύο αγόρια, τον Βλάσιο και τον Θεόδωρο (τον Άγιο Αρσένιο).

Συνέχεια ανάγνωσης Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης (10 Νοεμβρίου)

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ – 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  Η΄  ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ι΄ 25-37)

Συνέχεια ανάγνωσης ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ – 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κυριακή Η΄ Λουκά (παραβολή του καλού Σαμαρείτου).

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή Η΄ Λουκά (παραβολή του καλού Σαμαρείτου).

 «τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;» (Λκ. 10,25).

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή Η΄ Λουκά (παραβολή του καλού Σαμαρείτου).