Κυριακή Ε΄ Λουκά (παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου).

Αποτέλεσμα εικόνας για (Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ).  

«ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως­­ τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι» (Λκ. 16,25).

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή Ε΄ Λουκά (παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου).

Κυριακή 3η Νοεμβρίου 2019 (Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ). Λκ. 16, 19 – 31.

Αποτέλεσμα εικόνας για (Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ).

« Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος». Λκ. 16, 19

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή 3η Νοεμβρίου 2019 (Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ). Λκ. 16, 19 – 31.