Κυριακή 20η Ὀκτωβρίου 2019 (Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ). Λκ. 8, 27 – 39.

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ

«διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός» Λκ. 8, 39.
Στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν πηγαίνει σήμερα ὁ
Ἰησοῦς, γιά νά τούς φέρει τό μήνυμα τῆς σωτηρίας,
γιά νά τούς δώσει μιά εὐκαιρία λύτρωσης. Ἐκεῖνοι
Τόν ἀποπέμπουν. Τόν διώχνουν εὐγενικά ἀπό τή
χώρα τους καί ἀπό τίς ζωές τους. Τόν φοβοῦνται.
Φοβοῦνται γιά τά συμφέροντά τους καί γιά τή βόλεψή τους.

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή 20η Ὀκτωβρίου 2019 (Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ). Λκ. 8, 27 – 39.

Ιστορικής σημασίας η κοινή μνημόνευση του Προκαθημένου της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη

Ιωάννης Λότσιος, Δρ Θ. 

Η απόφαση της Έκτακτης Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και η αναγνώριση του δικαιώματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγεί τόμους Αυτοκεφαλίας, έδωσε ώθηση στην έξοδο από την σιωπή και άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ήδη αρκετές Ορθόδοξες Εκκλησίες άρχισαν δημοσίως να επικρίνουν θέσεις και στάσεις ορισμένων αντιπροσώπων του Πατριαρχείου της Μόσχας. 

Συνέχεια ανάγνωσης Ιστορικής σημασίας η κοινή μνημόνευση του Προκαθημένου της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη