ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΛΟΥΚΑ (2019)

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΄ΛΟΥΚΑ

+Μνμη το γου νδξου ποστλου Θωμ.

Ηχος βαρύς – Εωθινν Ε´.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΛΟΥΚΑ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ( 2019)

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΄ΛΟΥΚΑ

+Μνμη το γου νδξου ποστλου Θωμ.

Ηχος βαρύς – Εωθινν Ε´.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (5/10/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ( 2019)